cover image
Office Admin
ธุรการ, ธุรการ การจัดการทั่วไป
|
งานประจำ
|
ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา, แขวง คลองตันเหนือ
Office Admin
ธุรการ, ธุรการ การจัดการทั่วไป
|
กลุ่มกิจการหลายประเภท
|
1 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 4 พ.ย. 2564
|
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, เขตวัฒนา, แขวง คลองตันเหนือ
|
Remote work
Remote work
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปเพื่อให้บริษัททำงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึง - ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน - ดูแลสถานที่ ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ - ดูแลเอกสาร หรือส่งจดหมายต่าง ๆ - ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน - ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที่มาติดต่อกับบริษัท - รับผิดชอบการค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท - ดูแลจัดการงานเอกสารเพื่อส่งให้ทางฝ่ายบัญชีรายเดือน - งานเลขานุการให้แก่ผู้บริหารบริษัท
ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
รายได้: 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติ
เพศ: ไม่ระบุ
ประสบการณ์: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
การศึกษา: ไม่จำกัดการศึกษาขั้นต่ำ
อายุ: 28 - 35 ปี
สถานที่ทำงาน
ScoutOut Recruitment ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร